Privacy bepalingen (versie 2020-1)

Angelic Insights  (hierna te noemen: AI) verwerkt en bewaart persoonsgegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle gegevens zijn zelf door de cliënt aan AI verstrekt. Persoonsgegevens worden door AI niet verzameld voor profilering of marketingcampagnes.

Tot de persoonsgegevens (kunnen) behoren:

 1. bedrijfsnaam
 2. voor- en achternaam
 3. geboortedatum
 4. factuuradres, vestigingsadres en andere door jou verstrekte adressen
 5. KvK-nummer
 6. e-mailadres
 7. telefoonnummer
 8. bankrekeningnummer
 9. accountnamen social media, waartoe onder meer te rekenen Webex, Zoom, Teams, Instagram, Telegram, WhatsApp en vergelijkbare media
 10. klantnummer, opdrachtnummers, offertenummers en factuurnummers

Persoonsgegevens worden gedurende vijf jaar bewaard na het vervallen van een relatie tussen de persoon en AI, tenzij een rechtsgeldige grondslag een andere/langere termijn rechtvaardigt.

Website

AI verzamelt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar website, tenzij je er uitdrukkelijk voor kiest om die gegevens te verstrekken door een formulier in te vullen of een gebruikersaccount aan te maken. Ongebruikt blijft een dergelijk account één jaar na het laatste gebruik bestaan, tenzij je het account eerder opheft en/of tenzij een rechtsgeldige grondslag een andere termijn rechtvaardigt.

Nieuwsbrief

Als je jezelf expliciet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, de Insights, ontvang je deze regelmatig. Wanneer jij je uitschrijft voor de Insights worden de gegevens uit onze database verwijderd.

Cookies

De website van AI maakt slechts gebruik van zogenaamde “functionele cookies” die strikt nodig zijn om de website te laten functioneren. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

AI maakt verder onder meer gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. De Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Beveiliging

AI heeft een groot aantal maatregelen genomen om je gegevens veilig te bewaren. Persoonlijke gegevens worden versleuteld opgeslagen, of bewaard op systemen die niet direct vanaf het internet toegankelijk zijn.

Houd zelf je software altijd up-to-date, zorg voor een afdoende virusscanner en wees voorzichtig met surfen, e-mail en het openen van bestanden van anderen.

Verstrekking aan derden

AI mag derden inschakelen die onder ons toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Bij verwerkers als hiervoor bedoeld valt onder meer te denken aan een hostingpartij van de website, WordPress, boekhouding en administratie, mailservers, betaaldiensten, banken en bezorgdiensten.

Indien dat vereist is, wisselen wij gegevens uit met zelfstandig verantwoordelijke derden die taken voor de opdrachtgever verrichten (bijvoorbeeld: een bank of PostNL). Omdat deze partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de omgang met persoonsgegevens, is daarvoor niet deze, maar hun eigen privacyverklaring van toepassing.

Inzage, wijziging of verwijdering van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op de website of stuur een bericht naar adm@angelicinsights.nl.

Je hebt de volgende rechten:

 1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 2. inzage in en overdracht van de persoonsgegevens die we hebben,
 3. het laten corrigeren van fouten,
 4. het laten verwijderen van je persoonsgegevens voor zover het verwerken van de gegevens geen rechtsgeldige grondslag meer heeft,
 5. het intrekken van toestemming,
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Geef altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigen privacyverklaring (huidige versie 2020-01)

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden gewijzigd. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan de privacy- en cookieverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Helpen we je niet op de juiste manier?

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Angelic Insights / Retreat Centrum Angelic Insights
Angelic Brinkhuijsen
Garderenseweg 261, 3852 NH  Ermelo
Telefoon: +31 622 247870
KvK: 58490655 

Als je vragen hebt kun je ons altijd mailen op kc@angelicinsights.nl.

 

 

 

Retreat Centrum voor Zelfinzicht

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de Angelic Insights nieuwsbrief.

Ja, ik ontvang graag de Insights

You have Successfully Subscribed!