Intakeformulier

  Je kunt ieder antwoordvakje vergroten, als je meer ruimte nodig hebt.
  Alle informatie wordt met vertrouwen behandeld.

  1. Client-gegevens

  Voor- en achternaam
  roepnaam
  geslacht
  geboortedatum & -plaats
  beroep
  geloofsovertuiging
  adres
  postcode / woonplaats
  telefoon vast
  telefoon mobiel
  e-mailadres
  bij nood waarschuwen
  naam
  telefoonnummer

  2. Gegevens partner

  naam partner
  geslacht partner
  geboortedatum partner
  telefoon vast
  telefoon mobiel

  3. Gegevens kinderen

  naam kind 1 / geboortedatum
  naam kind 2 / geboortedatum
  naam kind 3 / geboortedatum
  naam kind 4 / geboortedatum

  4. Gegevens ouders

  naam vader / geboortedatum
  naam moeder / geboortedatum
  indien niet meer in leven: datum overlijden
  hoe oud was je op datum overlijden
  indien gescheiden / datum scheiding
  hoe oud was je op datum scheiding
  naam stiefvader / geboortedatum
  naam stiefvader / geboortedatum
  indien niet meer in leven: datum overlijden
  hoe oud was je op datum overlijden
  indien gescheiden / datum scheiding
  hoe oud was je op datum scheiding

  5. Gegevens broers / zussen

  naam broer/zus 1, geboortedatum, familierelatie
  naam broer/zus 2, geboortedatum, familierelatie
  naam broer/zus 3, geboortedatum, familierelatie
  naam broer/zus 4, geboortedatum, familierelatie

  aanvullende gegevens gezinssituatie
  omschrijf bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld adoptie

  6. Klachten

  fysieke klachten
  omschrijving

  sinds wanneer
  behandeling/therapie

  periode
  medicijnen/supplementen
  bijzonderheden
  waar heb je dagelijks het meeste last van en hoe ga je er mee om

  emotionele klachten
  omschrijving

  sinds wanneer
  behandeling/therapie

  periode
  medicijnen/supplementen
  bijzonderheden
  waar heb je dagelijks het meeste last van en hoe ga je er mee om

  7.Gewoontes en verslavingen

  heb je dwangmatige gewoontes
  gebruik je alcohol, of verslavende middelen
  zo ja; hoe vaak en hoeveel
  ben je verslavingsgevoelig?
  eten, snoepen, computer, gamen, TV, etc., etc.

  8. Levensloop - zwangerschap en bevalling

  wat weet je van de zwangerschap
  van je moeder?
  was de zwangerschap gewenst?
  was sprake van IVF of anders?
  was er stress tijdens de zwangerschap?
  waren er complicaties tijdens de zwangerschap
  was er sprake van vroeggeboorte,
  keizersnede, tangverlossing, stuitligging, etc.?
  waren er bij de bevalling andere complicaties?

  9. Levensloop - de gezinssituatie

  hoe was de sfeer in het gezin?
  bijvoorbeeld harmonieus, liefdevol, gespannen, ruzieachtig
  hoe was tijdens jouw jeugd de relatie
  tussen de ouders?
  Hoe is nu de relatie tussen de ouders?
  welke gebeurtenissen hadden grote invloed
  op de relatie tussen de ouders en/of op jouw
  relatie met de ouders?
  hoe was tijdens jouw jeugd de relatie tussen
  jou en broers/zussen?
  hoe is nu jouw relatie met broers/zussen?
  welke gebeurtenissen hadden grote invloed
  op jouw relatie met broers/zussen?

  10. Levensloop - jouw opgroeien

  heb je een fijne jeugd gehad?
  licht je antwoord toe

  heb je een fijne schooltijd gehad?
  licht je antwoord toe

  hobbies/sporten?

  zijn er heftige situaties geweest in je jeugd?
  licht je antwoord toe, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, een ongeluk, ruzies, overlijden van iemand, een brand, aanranding

  11. Levensloop - de toekomst

  Wat hoop je met deze therapie te bereiken?
  licht jouw verwachtingen, hoop en angsten toe

  12. Tot slot

  Zijn er zaken die jouw leven beïnvloeden en die nog niet in de intake benoemd zijn?

  Retreat Centrum voor Zelfinzicht

  Wil je via e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de Angelic Insights nieuwsbrief.

  Ja, ik ontvang graag de Insights

  You have Successfully Subscribed!